AMPOS_Cover [Recovered]

ธุรกิจและเทคโนโลยีเป็นสองพลังที่ยิ่งใหญ่ในยุคของเรา เมื่อมันผสมผสานกันแล้ว มันได้ยกระดับมาตรฐานการครองชีพของผู้คนทั่วโลกมากกว่าปัจจัยอื่นใด

ผมศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขาเดียวกัน เช่นเดียวกับบริษัทที่ผมได้เข้าร่วมและก่อตั้งขึ้น มีการพัฒนาอย่างจริงจังในสองสาขานี้ในโลกยุคใหม่เมื่อเทียบกับเมื่อก่อน ผมมั่นใจว่าการเติบโตในธุรกิจและเทคโนโลยีจะทำให้อนาคตของเราดีขึ้น

ประสบการณ์ได้ให้บทเรียนสำคัญแก่ผม 2 อย่าง อย่างแรกคือ เมื่อสองสิ่งนี้ถูกพัฒนา มันจะยิ่งซับซ้อนมากขึ้น ความเชี่ยวชาญที่แท้จริงในธุรกิจหรือเทคโนโลยียิ่งเป็นต้องการความตลอดชีวิตการเรียนรู้

ความเข้าใจที่สองของผมคือ ผู้เชี่ยวชาญมักจะเจาะลึกในสาขาที่ตนเองถนัด และขาดการพัฒนาในด้านอื่นๆ ผู้นำธุรกิจในปัจจุบันมักอ้างถึงเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูล เนื่องจากพวกเขาขาดความรู้เพียงพอที่จะตัดสินใจอย่างชาญฉลาด และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีไม่ค่อยรู้วิธีสร้างกรณีศึกษาที่แข็งแกร่ง ซึ่งผู้นำสามารถนำใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลที่ตามมาคือทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของเราสองอย่าง – ความเฉียบแหลมทางธุรกิจและเครื่องมือทางเทคโนโลยี – ล้มเหลวในการใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของกันและกัน การเชื่อมต่อระดับพื้นผิวมีอยู่ทุกที่ ตั้งแต่เครือข่ายอินทราเน็ตของบริษัทไปจนถึงการประชุม Zoom แต่เป็นการยากที่จะหาธุรกิจที่ใช้ประโยชน์จากพลังของเทคโนโลยีอย่างแท้จริงเพื่อรักษาตำแหน่งผู้นำในตลาด

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีในปัจจุบันรวมถึงเครื่องมือที่สามารถปฏิวัติโลกธุรกิจจากภายในสู่ภายนอก การแก้ปัญหาในฝ่ายทรัพยากรบุคคลและทั่วทั้งธุรกิจโดยให้ผู้บริหารมองเห็นภาพอนาคตข้างหน้าได้ชัดเจนยิ่งขึ้น แต่เช่นเดียวกับเครื่องมืออื่นๆ พวกมันจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อมีคนรู้วิธีใช้งานเท่านั้น การวินิจฉัยโรคด้วยตนเองทางอินเทอร์เน็ตอาจเป็นไปได้ แต่คุณควรไปพบแพทย์มากกว่าหากคุณป่วย

การเข้าถึงของทั้งสองแขนงให้ดีที่สุด

ผมโชคดีที่ได้เริ่มต้นเป็นนักเทคโนโลยีที่ Amazon ซึ่งจากนั้นผมก็ทำงานเพื่อเป็นผู้นำธุรกิจ เมื่อเวลาผ่านไป ฉันได้เรียนรู้วิธีการใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาความท้าทายทางธุรกิจในโลกแห่งความเป็นจริง

ผมยังได้เห็นว่าธุรกิจและผู้คนจะได้รับประโยชน์อย่างไรเมื่อทั้งสองแขนงของเข้ามาเติมเต็มซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ ช่วงที่ผมทำงานที่ Amazon (ภายหลังพัฒนาเป็น (Amazon Web Services (AWS)) ทำให้ผมเข้าใจกระบวนการนี้อย่างชัดเจน เนื่องจากผมได้มีโอกาสในการพัฒนาสิ่งที่จะกลายเป็นทรัพยากรดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับธุรกิจนับล้าน

The value of these services was unmistakable, as they helped our business clients lower costs, become more agile, and innovate faster. Yet they weren’t a complete solution; most businesses would need local experts to help them take advantage of the cloud, in order to get the most out of the AWS system.

I founded AMPOS to fill precisely this role of helping businesses integrate technology at a ground level. Though AWS cloud services are tremendously powerful, they nevertheless require a capable engineer to activate that power. By helping our clients embrace this and other data technologies, AMPOS bridges the gap between the business and tech worlds. This is why AMPOS’s own technology platforms are built on AWS technologies. 

It has been especially gratifying to see clients benefit from using our People Engagement Platform. Employees gain a powerful tool for communicating with their colleagues and receiving recognition for their efforts, while leadership gains meaningful insights into employee sentiment, behaviors, and potential. All of this combines to help clients in dynamic working environments to better understand their employees and drive desired cultural transformation. 

After following our data-driven approach to management, our clients show noticeable improvements in their organizational culture and employee engagement, which in turn enhance overall performance.

As it happens, the current moment provides a singular opportunity for businesses to reshape their internal culture. With companies and their personnel moving to accommodate a hybrid (virtual + on-site) employment approach, the work environment is far more fluid than usual – allowing for creative adjustments to be made and new standards to be implemented. It’s rare for leaders to have such a clean opportunity to move the ball forward on a cultural level, and such an opportunity should not be missed.

The right combination of business acumen, with data and technology, will help organizations solve the challenges of hybrid work, but their value to modern business extends much further. By making forward-looking policy adjustments from a position of knowledge, businesses can position themselves well for a new generation of growth. From here, companies and their workforces alike can focus more effectively on their deeper mission: To innovate, inspire, and make the world better for us all.