พลังของ Big data

คุณไม่จำเป็นต้องเป็น data scientist เพื่อให้ใช้ Big Data ให้เกิดประโยชน์ที่สุด

John DaSilva กรรมการผู้จัดการฝ่าย Data and Technology Consulting บอกว่า คุณไม่จำเป็นต้องเข้าใจว่าข้อมูลถูกเก็บและวิเคราะห์อย่างไร แค่เพียงต้องเห็นภาพข้อมูลของคุณอย่างชัดเจน เพื่อช่วยในการตัดสินใจในธุรกิจได้ดีขึ้น และนั่นคือสิ่งที่ Lightning Data Intelligence ของ AMPOS Group ทำได้

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Lightning Data Intelligence คลิก ติดต่อเรา.


Many executives want to utilize the power of Big Data within their organizations, but many don’t know where to begin, or worse, they’re afraid to look ignorant in front of their teams. But you don’t need to be a data scientist to get the most out of Big Data.

Right now, in your pocket, is an incredibly powerful device. But I bet you’re not an engineer and I bet you don’t know how Wi-Fi works and I bet you don’t know how a mobile connects to a cellular network.

Nevertheless, you’re able to get the most out of this device every single day. In fact, learning how to use it was probably really simple. Big Data can be the same way. You don’t need to be a data scientist. You don’t need to know how the data is collected. You don’t need to know how the data is analyzed.

We can present you with visualizations that are easy to interpret, easy to understand, and help you get the most out of your data to make the best possible business decisions. You can contact me to learn more about AMPOS’s Lightning Data Intelligence System which can help you get the most out of your data for your business.

We are AMPOS. We help people do better.