Workshop การเป็นผู้นำกับ Pacrim

ผ่านไปอย่างสนุกสนานกับการอบรม workshop "The 6 Critical Practices for Leading a Team: สิ่งสำคัญ 6 ประการในการเป็นผู้นำทีม" จัดโดย PacRim Group
ถือว่าเป็นคอร์สชื่อดังระดับโลกโดย FranklinCovey ซึ่งจะให้ความรู้เกี่ยวกับการนำทีมหรือโปรเจคของตนเอง หวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้กันไป ไม่มากก็น้อยนะครับ #AMPOS