บทสรุปจากงานสัมมนา ‘Applying Best Marketing and Communications Practices to HR’

สรุปสั้นๆจากงานสัมมนาผ่าน webinar ในเรื่อง "Applying Best Marketing and Communications Practices to HR" โดยคุณ คุณจอห์น Managing Director of Data & Technology Consulting และคุณวิสิทธิ์ จิรัฐิติเจริญ Head of HR in Thailand & Vietnam for Johnson & Johnson เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา

Key takeaway:
📌📌 4 กลยุทธ์สำคัญในการหลักในการทำการตลาดกับ HR
1. Social Listening คือ การรวบรวมข้อมูลกิจกรรมต่างๆ ของผู้บริโภคที่อยู่บน Online ทั้งหมด เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้าของเรา ในมุมของ HR การฟังเสียงพนักงานเป็นเรื่องสำคัญ เพราะมันจะทำให้เราสามารถวัดผลการมีส่วนร่วม, การจัดการการเปลี่ยนแปลงและรับรู้ผลตอบรับของกิจกรรมเหล่านั้นได้
2. Influencer Marketing คือ การตลาดออนไลน์ที่ใช้ Influencer ผู้นำเทรนด์ในการโฆษณาสินค้า สิ่งสำคัญคือต้องเลือก influencer ที่ตรงกับกลุ่มลูกค้า เช่น การใช้ คิม คาร์ดาเชียนในการโปรโมตเครื่องสำอางใหม่ ในมุมของ AMPOS ที่ขายบริการด้านเทคโนโลยี เราก็จะเน้นที่ influencer ที่เน้นทาง HR หรือ technology มากกว่าเพื่อให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย
การสร้างกิจกรรมต่างๆภายในองค์กร ที่ทำให้พนักงานเห็นคุณค่าและสร้างความเชื่อมั่น จะช่วยให้ทุกคนต้องการมีส่วนร่วมมากขึ้น การพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้ได้ศักยภาพมากขึ้น สิ่งเหล่านี้จะส่งผลให้พวกเขาแสดงออกสู่สาธารณะด้วยเช่นกัน ว่าองค์กรของเราเป็นองค์กรที่น่าอยู่ และดึงดูดให้คนอยากมาทำงานที่นี่ เช่น Johnson & Johnson สนันสนุนในเรื่อง gender quality - LGBT ให้ทุกคนมีความเป็นตัวของตัวเองในการทำงาน
3. Lead Nurturing คือ กลยุทธ์การทำให้ "ว่าที่" ลูกค้าค่อยๆมีส่วนร่วมและสร้างความสัมพันธ์อันดี โดยหวังว่าในสักวันหนึ่งจะสามารถเปลี่ยน Lead ให้กลายเป็น Customerได้ในอนาคต โดยใช้วิธีการส่งมอบข้อมูลที่เหมาะสมและคัดสรรให้แก่เขา จนกว่าเขาจะพร้อมซื้อสินค้าด้วยความเต็มใจ
ในที่นี่เราสามารถใช้ AIDA process ในการจำแนก objective และ marketing execution ในการส่งสารหาลูกค้าได้ และการทำ post-action communication
สิ่งสำคัญที่สุดคือ เราจะต้องเลือก message, Target และเวลาพร้อมความถี่ให้เหมาะสม ในองค์กรก็เช่นกัน การส่งสารที่ถูกกลุ่ม ถูกเวลาก็เป็นเรื่องสำคัญ ไม่ว่าจะผู้บริหารลงมา หรือจากพนักงานขึ้นมา
สุดท้าย 4. Content Marketing "Content is a king." น่าจะเป็นคำที่เรามักได้ยินกันบ่อย การสร้างสารที่น่าสนใจและมีประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายจะช่วยให้พวกเขามีโอกาสเข้าหาเรามากขึ้น โดยไม่ได้มีเป้าหมายแค่เพื่อเพิ่มยอดขาย แต่เพื่อสร้างจุดสนใจ และหวังให้เขาเชื่อมั่นและกลายเป็นลูกค้าของเราในอนาคตเช่นกัน ที่ Johnson & Johnson ได้จัดกิจกรรมการออกกำลังกายที่บ้าน เพื่อส่งเสริมสุขภาพในช่วง WFH Covid-19
📞📞 สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AMPOS Group คลิก https://bit.ly/amposgroup หรือหากมีคำถามเพิ่มเติมสามารถ dm หรือติดต่อพวกเราได้เลยครับ #AMPOSGroup #AMCHAMthailand https://bit.ly/amposgroup