3 สิ่งในการดึงดูดและรักษาพนักงาน Gen Z

Aug #10

จากการศึกษาของ Business Insider กลยุทธ์ในการรักษาและดึงดูดพนักงาน Gen Z ต้องใช้แนวทางที่แตกต่าง โดยเน้นที่สภาพแวดล้อมในที่ทำงานโดยรวมมากขึ้น จากการศึกษาเมื่อเร็วๆ นี้ Gen Z (คนที่เกิดระหว่างปี 1997-2010) จะกลายเป็น 27% ของกำลังคนทั่วโลกภายในสิ้นปี 2025 สำหรับ Gen Z เงินเดือนไม่ใช่ปัจจัยที่สำคัญที่สุดในที่ทำงาน เนื่องจากพวกเขาให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมในที่ทำงานเป็นอันดับแรก AMPOS ขอนำเสนอ 3 สิ่งในการดึงดูดและรักษาพนักงาน Gen Z

1. โอกาสในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

แม้ว่าพวกเขาจะกังวลว่าเทคโนโลยีขัดขวางความก้าวหน้าส่วนบุคคลของพวกเขา แต่พนักงาน Gen Z เกือบ 37% พยายามปรับปรุงตนเองอย่างสม่ำเสมอ พวกเขาจะไม่ถือว่าค่าจ้างที่มั่นคงเป็นรางวัล แต่พวกเขาแสวงหาการพัฒนาส่วนบุคคล และคาดหวังให้บริษัทเสนอโอกาสในการพัฒนามากกว่า คนรุ่นนี้ประสบกับภาวะถดถอย การชะลอตัวทางเศรษฐกิจ และภาวะเงินเฟ้อครั้งใหญ่ พวกเขาจึงตระหนักความสำคัญของการเติบโตส่วนบุคคลเพื่อรักษามาตรฐานการครองชีพ

2. โปรแกรม reward ตอบแทนพนักงาน

ไม่จำเป็นต้องให้รางวัลพนักงานทุกๆคน ปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนและ personalize เพื่อให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น เพื่อให้พนักงานมีตัวเลือกในการได้รับรางวัล บริษัทใหญ่ๆหลายแห่งเริ่มมีการ personalize รางวัล เพื่อให้เหมาะกับตัวบุคคล เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ และทำให้พวกเขารู้สึกมีคุณค่าในองค์กรมากขึ้น

3. วัฒนธรรมการเป็นที่ยอมรับและการให้ feedback

40% ของ Gen Z จะรู้สึกว่า พวกเขาทำอะไรผิดพลาดหากพวกเขาไม่มีส่วนร่วมกับหัวหน้างานในแต่ละวัน คนรุ่นนี้ไม่รีรอที่จะแก้ไขข้อผิดพลาด ด้วยเหตุนี้ พวกเขาจึงเปิดรับคำติชม ทั้งด้านบวกและด้านลบเสมอ ไม่ใช่แค่คำชมเท่านั้นที่ Gen Z ต้องการ แต่มันต้องรวมไปถึงการพยายามที่จะไกด์ direction ให้พวกเขาด้วย โปรแกรมการให้รางวัลและการเป็นที่ยอมรับก็เป็นอีกกุญแจสำคัญที่จะช่วยสร้างการเติบโตและรักษาพนักงาน Gen Z

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมว่า AMPOS Culture Platform สามารถช่วยคุณสร้างเส้นทางการเรียนรู้และพัฒนาพนักงานของคุณให้เติบโตอย่างเป็นที่จดจำพร้อมการให้รางวัล ติดต่อhttps://bit.ly/bcuweb1