AMPOS CEO joining LeadershipACT class

คุณบีม บัญชา ธรรมารุ่งเรือง CEO & Founder ของเราได้มีโอกาสร่วมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรบริหารจัดการระดับสูง "LeadershipACT" จัดขึ้นโดย Slingshot พาร์ทเนอร์ของเรา ในหัวข้อ "Torch Bearer" (ผู้ถือคบไฟนำทาง) โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรชั้นนำระดับประเทศหลากหลายท่าน ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน และแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับผู้นำที่มีความสามารถในการมองการณ์ไกล เห็นแนวโน้มต่างๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งสร้างและพัฒนาผู้นำรุ่นถัดไปไว้ให้กับองค์กร #AMPOSGroup #networking #leadership #leadershipACT #slingshotgroup"