คุณบีมเข้าร่วมงาน Kincentric X Sasin CEO Conference 2022

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กรกฏาคมที่ผ่านมา คุณบีม บัญชา ธรรมารุ่งเรือง CEO & Founder และคุณอี๊ด สุภาวดี ชัยวิมล Head of HR Consultant ของบริษัท AMPOS ได้รับเชิญให้ไปร่วมงาน Kincentric X Sasin CEO Conference 2022 “ จัดขึ้นโดย Sasin และ Kincentric ในคอนเซป The Talent Uprising – The Revolution Driving Organizational Evolution”

การสร้างการมีส่วนร่วมให้กับผู้นำในองค์กรถือเป็นสิ่งสำคัญของ AMPOS ขอขอบคุณ KIncentric และ Sasin ที่จัดงานดีๆแบบนี้ขึ้นมา พร้อม speaker ที่มาแชร์ความรู้และ insight ดีๆเพื่อนำไปใช้พัฒนาผู้นำให้องค์กรไปสู่ความสำเร็จให้ฟังกันครับ #AMPOSGroup