เกี่ยวกับเรา

จุดเริ่มต้นของเรา

แอมพอส เป็น บริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ Digital Transformation ที่ให้บริการด้านการให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีและโซลูชั่นสำหรับการบริหารจัดการองค์กร ทีมงานของแอมพอสเกิดจากการผสมผสานระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ จึงทำให้แอมพอสมีจุดแข็งในการช่วยให้องค์กรและบริษัทต่าง ๆ สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในการตอบโจทย์ พัฒนาและแก้ปัญหาทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสม

จากจุดเริ่มต้นในปี พ.ศ. 2559 จากการเป็นสตาร์ทอัพที่ทุ่มเทพัฒนาแพลตฟอร์มในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาพฤติกรรมของพนักงาน (Behavior & Culture Change Platform) เพื่อตอบโจทย์องค์กรในการทำ Culture Change และพัฒนาทรัพยากรบุคคล แอมพอสได้เติบโตและกลายเป็นบริษัทชั้นนำของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ให้บริการด้านการบริหารข้อมูล (Data Management) ซึ่งในปัจจุบันแอมพอสเป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นในการนำข้อมูลต่าง ๆ อันมีค่ามาใช้ในการบริหารจัดการ ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาพนักงานที่มีความสามารถโดดเด่นและมีศักยภาพ (Data Driven Talent Management) ไปจนถึงการใช้ข้อมูลเพื่อวางแผนและเพิ่มประสิทธิผลในการบริหารจัดการ (Data Prediction) ผ่านระบบการเรียนรู้อัจฉริยะ (Machine Learning)

ในทุก ๆ วัน ทีมงานแอมพอสได้ทุ่มเททำงานเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของแต่ละองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการทำงานกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดเพื่อช่วยวางแผนหาโซลูชั่นเทคโนโลยีที่เหมาะกับบริบทของแต่ละองค์กร เพื่อช่วยแก้ปัญหาและช่วยให้การบริหารองค์กรเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และยังทำให้ผู้บริหารระดับสูงได้เห็นว่าการนำเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม (Technology Platform) มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) เพื่อให้เข้าใจข้อมูลอย่างถ่องแท้ (Data Insights) และช่วยคาดการณ์ข้อมูลเพื่อการบริหาร (Data Prediction) นั้นจะสามารถช่วยลดต้นทุน เพิ่มรายได้ และช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจได้ถูกต้องและแม่นยำท่ามกลางวิกฤตและความท้าทายการเติบโตของธุรกิจในยุคปัจจุบันได้อย่างไร

Our Vision

Be the Best in Culture

Our Mission

Harness the power of people, data, and technology to understand, communicate and drive positive employee behaviors

ความศรัทธาของเรา

ศรัทธาในคน

ทีมเข้าถึงศักยภาพของตนเองได้ เมื่อพวกเขาเชื่อมั่นในตนเอง เชื่อมั่นซึ่งกันและกัน เมื่อต้องทำภารกิจร่วมกัน การพัฒนาเริ่มต้นด้วยการเคารพทางเลือกของแต่ละคน เช่นเดียวกับความแตกต่างของพวกเขา จากจุดนั้น ผู้นำต้องเข้าใจทีมของพวกเขา สร้างวัฒนธรรมที่ถูกต้อง และแสดงหนทางข้างหน้าให้

ศรัทธาในเทคโนโลยี

การตัดสินใจทั้งหมดขึ้นอยู่กับข้อมูล เทคโนโลยีที่ช่วยให้ข้อมูลมีคุณภาพสูงและเข้าถึงได้สามารถช่วยให้องค์กรก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ กำหนดหลักการปกครองที่เข้มแข็งและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อโลก แม้ว่าเทคโนโลยีจะเป็นกลาง แต่เราไม่ใช่ เราเชื่อมั่นในความสำคัญของวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่มีจริยธรรม ควบคู่ไปกับระบบที่ปลอดภัยและการรักษาความลับของลูกค้าอย่างสมบูรณ์

ศรัทธาในลูกค้าของเรา

ทุกองค์กรมีความต้องการของตนเอง ขึ้นอยู่กับระดับของการพัฒนาเทคโนโลยี สถานการณ์ทางธุรกิจในปัจจุบัน และเป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อให้บรรลุ ด้วยการปรับบริการเทคโนโลยีของเราให้เข้ากับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย ทีมงานของเราจึงนำเสนอโซลูชั่นที่ตรงและมีประสิทธิภาพ

ศรัทธาในการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง

โลกของธุรกิจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยนวัตกรรมและการปรับตัวที่เป็นหัวใจสำคัญของความก้าวหน้าทั้งหมด การเติบโตที่ยั่งยืนจึงขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมการเรียนรู้ โดยมีการทำงานเป็นทีมและการทดลองเป็นรากฐาน ทีมงานของเราทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องในแนวคิดใหม่ๆ เพื่อให้บริการลูกค้าของเราได้ดียิ่งขึ้น – เรียนรู้บทเรียนใหม่ๆ เปิดใจกว้าง และมุ่งมั่นเพื่อผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นในอนาคต

Management Team

[ele_modal template_id="5736" text="View profile"]

Bancha (Beam) Dhammarungruang

Founder and CEO AMPOS Group
[ele_modal template_id="5736" text="View profile"]

John Da Silva

Managing Director, AMPOS Data & Technology Consulting
[ele_modal template_id="5736" text="View profile"]

Kamphol (Tom) Rattanachanchai

Head of Technical, AMPOS Data & Technology Consulting
[ele_modal template_id="5736" text="View profile"]

Arthitiya (Ar) Ritthisit

Sales Head
[ele_modal template_id="5736" text="View profile"]

Sapawadee (Eat) Chayvimol

HR Expert
[ele_modal template_id="5736" text="View profile"]

Warut (Ruth) Likhitanusorn

Customer Success
[ele_modal template_id="5736" text="View profile"]

Chartree (Palm) Chuenchomlada

Data Expert