อะไรคือสาเหตุสำคัญของความล้มเหลวของโปรแกรมการจดจำพนักงาน?

Aug-3-1

ธุรกิจจำนวนมากทราบถึงความสำคัญของการให้รางวัลพนักงานสำหรับผลการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ยอดเยี่ยม อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกธุรกิจที่ทำแล้วจะประสบความสำเร็จตามที่ต้องการ

AMPOS ได้มีโอกาสพูดคุยกับลูกค้าของเราและค้นพบเหตุผลสำคัญ 5 ประการที่โปรแกรมการให้รางวัลและการยกย่องอาจล้มเหลว

1. ขาดความร่วมมือจาก Management team

สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดประการหนึ่งที่ทำให้โปรแกรมการจดจำพนักงานล้มเหลวเกิดจากการขาดการสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร ในการสื่อสารโปรแกรมเหล่านี้หรือสนับสนุนพนักงานของพวกเขาให้ได้รับการยอมรับ กล่าวโดยย่อ ผู้จัดการมักไม่ใช้เวลาในสร้างการจดจำพนักงาน

ตัวอย่างเช่น หัวหน้าแผนกควรมีส่วนร่วมในกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกคนและปรับปรุงการยกย่องจากเพื่อนร่วมงาน

2. การ Recognition ที่ช้าเกินไป

ลองนึกภาพการได้รับรางวัลหรือการยอมรับ ไม่ว่าจะหนึ่งสัปดาห์ หนึ่งเดือนหรือหนึ่งปีหลังจากทำสิ่งนั้นสำเร็จ แน่นอนว่าพนักงานทุกคนอาจจะหมดกำลังใจไปแล้ว ซึ่งหมายความว่าผู้บริหารพลาดโอกาสอันมีค่าในการเสริมสร้างพฤติกรรมเชิงบวกให้เกิดขึ้น

3. กติกาซับซ้อนเกินไป

เห็นได้ชัดว่าไม่มีใครอยากผ่านขั้นตอนที่ยุ่งยากและสับสนเพื่อรับรางวัลที่พวกเขาได้รับ โปรแกรม Recognition พนักงานที่มีประสิทธิภาพต้องมีกระบวนการที่ง่าย โปร่งใสสำหรับการเป็นที่ยอมรับ การได้รางวัล และการแลกรางวัล ซึ่งจะต้องสะดวกสำหรับผู้จัดการและพนักงาน

4. ของรางวัลถูกเอื้อให้ผู้ใดผู้หนึ่งเกินไป

ข้อผิดพลาดทั่วไปอีกประการหนึ่งคือ รางวัลที่ไม่เป็นธรรม โดยรางวัลนั้นเหมาะกับแค่แผนกใดแผนกหนึ่ง หรือยากเกินกว่าคนจะเข้าถึงได้ เช่น Achievement และ Goal ของทีม IT มักจะมีของรางวัลที่มีมูลค่าน้อยกว่าแผนกอื่น โดยเฉพาะฝ่ายขาย มูลค่าของรางวัลควรมีความเท่าเทียมกันระหว่างทุกแผนก เพื่อให้ทุกคนรู้สึกว่าได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน และหลักเกณฑ์ควรมีความโปร่งใสสำหรับพนักงานทุกคน

5. การเข้าถึงที่ยาก

ไม่ว่าโปรแกรมการ Recognition พนักงานจะยอดเยี่ยมเพียงใด หากคนเข้าถึงหรือมีส่วนร่วมได้ยาก โอกาสที่จะประสบความสำเร็จนั้นค่อนข้างต่ำ เมื่อคำนึงถึงช่องว่างนี้ แพลตฟอร์มวัฒนธรรม AMPOS สามารถเติมเต็มช่องว่างของความสามารถในการเข้าถึงได้ด้วยการจดจำแบบเรียลไทม์และการแลกรางวัลที่ออกแบบมาให้ใช้งานง่าย กระตุ้นให้เข้าถึงได้ในทุกวัย

Learn more how AMPOS could help you succeed in 360 employee recognition program, click https://bit.ly/bcuweb1