บทสรุปสัมมนาเรื่อง “HR 5.0: A Guide To Build Sustainable “Agile Organizational Culture” Through Data-Driven Mindset”

speaker-EAT

วันนี้ทาง AMPOS ขอนำบทสรุปจากการสัมมนาเรื่อง “HR 5.0: A guide to build sustainable “Agile Organizational Culture” through data-driven mindset” โดยคุณสุรีย์พร ช่ำชอง Head of People and Culture จากเวที Main Stage งาน HR Tech 2022 มาฝากครับ

Agile Organization Culture เป็นที่รู้จักกันมาหลายปี โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี IT และ Software ปัจจัยช่วยขับเคลื่อนการเกิดวัฒนธรรม Agile คือ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ตลอดเวลาและคาดเดาได้ยากกว่าเดิม

แต่การทำให้เกิด Agile Culture ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมนุษย์กลัวการเปลี่ยนแปลง และคุ้นชินกับการทำงานตามวิถีเดิม นี่คือ 3 ความเชื่อสำคัญที่จะช่วยสร้าง Agile Culture
ให้ความสำคัญกับคนและปฏิสัมพันธ์มาก่อน เครื่องมือและขั้นตอน
Customer Centric มุ่งเน้นที่ลูกค้า
มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง กล้าลองทำสิ่งใหม่ๆ
ผลลัพธ์ของความเชื่อนี้ คือ ความกระชับ ยืดหยุ่น ว่องไว ได้ผลตรงตามต้องการ

ไม่ง่ายแต่วัฒนธรรมสร้างได้!
เริ่มจาก Mindset เชื่อ เข้าใจ และกระทำอย่างสม่ำเสมอ

T-Shape people พนักงาน เพื่อให้สามารถทำงานแบบ Cross Function ได้และสร้างความ Transparent ให้กับการทำงาน

ร่วมทำ Design Sprint หรือเข้าเป็น User Test เพื่อให้เห็นความท้าทาย เข้าใจข้อจำกัดพนักงาน รวมถึงการออกแบบ Process การทำงานใหม่ที่ดีขึ้น สั้นขึ้น ตอบโจทย์มากขึ้น


Data Driven สำคัญอย่างไร
ทำให้เห็นภาพรวมและสามารถติดตามความคืบหน้าในด้านต่างๆได้
ช่วยวิเคราะห์การทำงานที่ประสานสอดคล้อง หรือปรับปรุงวิธีการหรือกระบวนการทำงานให้ดีขึ้นได้
สร้าง Productivity และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของทีม ใช้ข้อมูลในการสร้างความชัดเจน การจัดลำดับความสำคัญในงาน
ประหยัดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้

AMPOS Culture Platform ถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบโจทย์ทุก stage ขั้นตอนการทำงานของ HR เพื่อสร้างการสื่อสารที่ดีภายในองค์กร เพื่อเปลี่ยนแปลงและผลักดันพฤติกรรมในทางบวกและเข้าใจ insight ให้พนักงานมากขึ้น

ประโยชน์สำคัญของ AMPOS Culture Platform นั้นคือ Data ที่ได้มาทั้งหมดสามารถนำมาใช้วางแผนในการตัดสินใจ และบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประโยชน์ที่สุด โดยติดตามความก้าวหน้า วัดความสำเร็จระหว่างทางเป็นประจำสม่ำเสมอ สามารถคาดการณ์และป้องกันผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ได้ดีกว่าการรอประเมินผลพนักงานปลายปี

AMPOS เองมีระบบหลังบ้านที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลให้แม่นยำมากยิ่งขึ้น โดย
Quicksight คือ Dashboard ที่สามารถ Interactive ปรับหมุนตามที่เรา Assumption ได้ เจาะลึกได้ ดูช่วงเวลาและเงื่อนไขได้
ONA (Organizational Network Analysis) คือ ตัวบอกความสัมพันธ์ภายในองค์กร
หากมีสองตัวนี้จะสามารถอำนวยความสะดวก และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอน


สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Quicksight และ ONA คลิก https://www.amposgroup.com/contact-us/

Share: